zondag 1 maart 2015

Crea - Thema Afrika - Maskers maken


Ieder schooljaar werken wij als school een bepaalde periode aan een project. Dit sluiten wij dan af met een projectavond waar ouders en andere belangstellenden op school mogen kijken naar ons werk. Dit jaar is ons thema 'de wereld'. Per groep mochten wij een land of werelddeel kiezen waar wij deze weken aandacht aan besteden. Voor mijn groep is dit Afrika geworden. Ik kies graag onderwerpen waar ik zelf ook weinig vanaf weet en meer over wil leren en daarom deze keuze. Ik heb ook nagedacht over de mogelijkheid dit samen met de kinderen te beslissen, maar ik heb uiteindelijk toch zelf gekozen. 
We zijn het project gestart met het maken van Afrikaanse maskers. Na het bekijken van dit filmpje hebben we in de groep gesproken over symbolen en rituelen, in Afrika maar ook bij onszelf in Nederland. Vervolgens kregen de kinderen van mij de opdracht zelf een Afrikaans masker te ontwerpen en maken. Juist door deze opdracht open te houden komen er mooie producten uit. Kinderen denken veel na over emoties (zie vooral het donkergroene masker in de rechterbovenhoek) en gebruik van kleur en symmetrie (zie de het lichtgroene masker onderaan). Een simpele opdracht met een mooi resultaat. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen