zondag 27 augustus 2017

Inrichting/organisatie - Hoeken in groep 2/3

  

Dit schooljaar heb ik, na vier jaar groep 3, voor het eerst groep 2/3. Een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb. Omdat ik het echt anders aan wil pakken dan ik deed in groep 3 heb ik lang nagedacht over de klassenindeling en de hoeken die ik wou toevoegen aan de groep. Omdat ik een redelijk klein lokaal heb, mag ik ook een deel van de gang gebruiken. Ik heb ervoor gekozen hier de hoeken te plaatsen waar kinderen wat meer geluid kunnen maken. In de klas heb ik de wat rustigere hoeken. 

Op de bovenste foto is het planbord in mijn groep te zien, met daarop alle hoeken waaruit gekozen kan worden. Daarnaast zie je een aantal lege vakken; op deze plek zullen de taken komen te staan die gedurende een week af moeten. Het gaat hierbij vooral om de taken van groep 2, groep 3 werkt alleen met de 'magtaken' op het planbord maar gaat op den duur met een weekschema werken voor de 'moettaken'.    


Op de bovenstaande foto's zijn de hoeken op de gang te zien. Aan de ene kant heb ik de huishoek geplaatst. Deze is momenteel nog niet volledig, omdat er nog een winkeltje bij komt te staan, maar deze moet nog in elkaar worden gezet. We starten nog zonder thema, maar willen als kleuterbouw deze hoek per thema aanpassen. De insteek is dan dat niet alleen mijn leerlingen, maar ook die van de andere kleutergroepen er gaan spelen.
Aan de overkant van de huishoek heb ik het bouwkleed geplaatst. Hier wil ik gebruik gaan maken met gerichte bouwopdrachten maar is er ook voldoende vrijheid voor eigen spel. Ook staat er een groepstafel. Deze heb ik hier geplaatst zodat ik een extra plek heb als ik kinderen bijvoorbeeld individueel moet toetsen maar ook als er te weinig werkplekken in de klas zijn. 

  
 

In de klas heb ik een leeshoek, rekenhoek en taalhoek gemaakt. In de reken- en taalhoek heb ik materialen geplaatst die ik wekelijks ga wisselen. Door het duidelijk uit te stallen is het ook aantrekkelijker voor kinderen om mee te spelen en werken. 

Naast deze hoeken heb ik nog drie kasten in de klas staan. Zowel groep 2 als groep 3 heeft een eigen materialenkast met ontwikkelingsmateriaal op zowel taal-, reken- als motorisch gebied. In de derde kast heb ik mijn eigen materialen en constructiematerialen opgeborgen. In de klas zelf zijn vier bakken met constructiemateriaal aanwezig die ik wekelijks wissel met het materiaal in de kast zodat er voldoende afwisseling is. Daarnaast heb ik een motoriekbak gemaakt (vergelijkbaar met de bakken die in de taal- en rekenhoek staan) die door kinderen aan de groepstafels gebruikt kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten