dinsdag 14 augustus 2018

Spelling - Dagelijks dictee (auditief-visueel)


Ditmaal geen blog van mezelf maar van Anita, ook leerkracht in het basisonderwijs. Een hele bruikbare blog over het gebruik van het auditief-visuele dictee in groep 3!

Zoals jullie weten maakt Margot dit jaar de switch van de onderbouw naar groep 6. Zelf deed ik het vorig jaar andersom. Na jaren in de bovenbouw gewerkt te hebben wilde ik heel graag een nieuwe uitdaging en stond ik voor het eerst in groep 3. Zelfs met stages had ik deze groep nooit gehad!

Omdat het mijn eerste jaar groep 3 was vond ik het belangrijk om de lijn van de methode (VLL 2e Maan) te volgen, maar als ervaren leerkracht had ik er ook al snel een eigen mening bij. Ik vond dat in VLL het spellingselement niet altijd duidelijk genoeg naar voren kwam. Ik miste een gestructureerd moment om spellingsregels te bespreken zoals ik dat voorheen in de bovenbouw had.  

De dictees die Margot plaatste voorzagen al in een groot deel van mijn behoefte. Met deze dictees leerde ik de leerlingen in een schriftje schrijven en besprak ik bij het nakijken spellingsmoeilijkheden. Ik merkte dat dit voor de leerlingen die toch al goed scoorden met lees- en taalactiviteiten goed werkte. Zij maakten mooie stappen vooruit. Ik merkte echter ook dat de zwakke leerlingen zeker in het tweede halfjaar niet genoeg hadden aan het auditieve aspect bij deze vorm van dictee. Bij het bespreken liet ik wel het goede woordbeeld zien, maar dan hadden deze leerlingen eerst zelf al het verkeerde woordbeeld geschreven. Vaak lukte het hen niet om de fouten op te sporen. In hun beleving was dit het juiste woordbeeld, wat daarna kwam kon niet de plaats innemen van het foutieve beeld. Sterker nog, vaak werd er niet eens verschil gezien... 

Ik zocht dus naar een manier waarbij je juist het goede woordbeeld aanbrengt bij de leerlingen. Di deed me denken aan de werkwijze zoals we die in de bovenbouw gebruiken bij ons op school, het auditief-visuele dictee. Hier schreef ik een tijd geleden een artikel over op mijn eigen blog. 

Mijn voormalig duo-collega Linda, die op een andere school ook in groep 3 terecht gekomen is, had dezelfde ervaringen. Samen bedachten we dan ook dat we graag de dictees die Margot al gemaakt had wilden omzetten naar de werkwijze zoals we die voorheen bij de bovenbouw al gebruikten. 

Kort samengevat:
  • Je noemt het woord.
  • Je bespreekt met elkaar de spellingsmoeilijkheden in het woord (auditief).
  • Je laat het woord zien op het digibord en bespreekt het nogmaals (auditief wordt verbonden met visueel).
  • Het scherm gaat weer op zwart en je herhaalt dit voor het volgende woord.
  • Na het bespreken van alle woorden neem je het dictee auditief af. 
  • Daarna gaat het bord weer aan en kijk je met de leerlingen na. Hierbij worden weer de spellingsmoelijkheden benoemd. 
  • Op deze manier blijf je dus het auditieve met het visuele verbinden en slijpen de woordbeelden in. 

Na een oproepje op de Facebooksite 'Groep 3 tips' waren er meerdere mensen bereid ons te helpen. 
Het resultaat is hier te downloaden, per dag een dictee in de vorm van een PowerPoint. We hopen dat we er ook anderen mee kunnen helpen!

donderdag 2 augustus 2018

Inrichting/organisatie - Gebruik van het whiteboard in groep 6


Eerder schreef ik al een bericht over het gebruik van mijn whiteboard in groep 3 en een bericht over mijn whiteboard in groep 2/3. Komend jaar ga ik naar de bovenbouw (groep 6) en daardoor werk ik weer net wat anders met het bord. In dit bericht leg ik kort mijn keuzes uit. 


Het linkerbord gebruik ik voor de maandkalender. Daar schrijf ik alle belangrijke evenementen op, maar ook toetsen, spreekbeurten, boekenbeurten en materialen die meegenomen moeten worden. 
Linksonder zet ik de datum van de dag. 
Rechtsonder zie je de verjaardagskalender van mijn groep van aankomend jaar. Ik heb gebruik gemaakt van het format van Meester Tim (helaas heeft hij geen site meer waar het format op te vinden is) en heb hem met mijn eigen tekst aangepast. 'De-alles-over-mij-robot' hebben kinderen ingevuld met informatie over zichzelf en daarna ingekleurd. De eerste jarige hangt vooraan en wanneer deze verjaardag is geweest mag de plaat mee naar huis en staat de volgende jarige vooraan. 

De kaartjes die ik heb hangen op dit bord heb ik zelf gemaakt en passen bij mij nieuwe dagritmekaarten. De kaartjes met de dagen van de week en de maanden van het jaar zijn hier te vinden.  


Het rechterbord gebruik ik voor de dagplanning en de organisatie van de materiaalbazen. Hierover heb ik eerder al een bericht geschreven. In het grote lege vak wil ik de inhoud van de les in het kort op gaan schrijven. Rechtsonder zie je een stoplichtpoppetje (bij groen mogen de leerlingen me storen of een vraag stellen, bij rood mag ik niet gestoord worden) en een squishy in de vorm van een drol. Ik gebruik al jaren een toilet eend en dit jaar heb ik ervoor gekozen geen eend maar een drol te gebruiken, haha! Tevens komt in dat vak ook het rooster te hangen. Zo kan ik de dagplanning aan het eind van de dag gemakkelijk overnemen op het bord.


Naast het poppetje en de drol hangt het takenbord van groep 6. Iedere materiaalbaas heeft een taak die aan het eind van de dag moet worden gedaan. Ook hier schreef ik eerder een bericht over. Ik heb de taken alleen aangepast, omdat ik dit jaar geen vijf maar vier tafelgroepen heb.

Inrichting/organisatie - Dagritmekaarten (bovenbouw)


Komend jaar ga ik van de onderbouw (groep 2/3) naar de bovenbouw (groep 6). Daar horen nieuwe dagritmekaarten bij! Ik heb gebruik gemaakt van plaatjes van sclera.be en het lettertype Sylvia. Omdat de borden voorin de klas hangen wilde ik rustige dagritmekaarten maken. Daarom heb ik gekozen voor deze zwart-wit variant. 

De dagritmekaarten die ik heb gemaakt (inclusief format) zijn hier te vinden. Ik maak helaas geen nieuwe kaarten op verzoek. Ben je op zoek naar specifieke vakken of aanvullingen dan kan je deze simpel maken door de lege kaarten te downloaden, een geschikt plaatje te zoeken en het juiste woord erbij te plaatsen. Het lettertype dat ik daarbij heb gebruikt is hier te downloaden.  

zondag 27 augustus 2017

Inrichting/organisatie - Gebruik van het whiteboard in groep 2/3


Eerder schreef ik al een bericht over het gebruik van mijn whiteboard in groep 3. Dit jaar werk ik net wat anders met het bord, vooral door de combi 2/3 die ik mag gaan draaien. In dit bericht leg ik kort mijn keuzes uit.


Op het rechterbord staat nog steeds de maandkalender. Ook hangt hier mijn rooster, zodat ik deze makkelijk kan overnemen als ik het bord klaarmaak voor een nieuwe dag. Eerder werkte ik ook met een vak voor 'moettaak' en 'magtaak' maar nu ik gebruik maak van een planbord hoeft dit niet meer. Wel heb ik een extra vak dat ik gebruik om gespecificeerd aan te geven wat de kinderen van groep 3 tijdens de les van Veilig leren Lezen gaan doen. Voorheen paste dit op linker whiteboard maar helaas heb ik daar dit jaar geen ruimte meer voor. 


Het linkerbord is het rooster van de dag. Naar aanleiding van een oproep die ik plaatste op de Facebookgroep 'Combinatiegroep 2/3' kreeg ik veel tips die ik samen heb kunnen voegen en waardoor ik tot dit bord ben gekomen. De dagritmekaarten die ik gebruik heb ik zelf gemaakt en zijn hier te vinden. 
Ik ben tot dit bord gekomen omdat ik ernaar streef mijn groep zoveel als mogelijk samen te laten doen. Door dit ook te benadrukken op het bord zorg ik zoveel als mogelijk voor een verbinding binnen de combinatiegroep. Deze tip (en nog veel andere tips) haalde ik ook uit het boek 'Combinatiegroep 2/3. Doen!'

Inrichting/organisatie - Hoeken in groep 2/3

  

Dit schooljaar heb ik, na vier jaar groep 3, voor het eerst groep 2/3. Een mooie uitdaging waar ik veel zin in heb. Omdat ik het echt anders aan wil pakken dan ik deed in groep 3 heb ik lang nagedacht over de klassenindeling en de hoeken die ik wou toevoegen aan de groep. Omdat ik een redelijk klein lokaal heb, mag ik ook een deel van de gang gebruiken. Ik heb ervoor gekozen hier de hoeken te plaatsen waar kinderen wat meer geluid kunnen maken. In de klas heb ik de wat rustigere hoeken. 

Op de bovenste foto is het planbord in mijn groep te zien, met daarop alle hoeken waaruit gekozen kan worden. Daarnaast zie je een aantal lege vakken; op deze plek zullen de taken komen te staan die gedurende een week af moeten. Het gaat hierbij vooral om de taken van groep 2, groep 3 werkt alleen met de 'magtaken' op het planbord maar gaat op den duur met een weekschema werken voor de 'moettaken'.    


Op de bovenstaande foto's zijn de hoeken op de gang te zien. Aan de ene kant heb ik de huishoek geplaatst. Deze is momenteel nog niet volledig, omdat er nog een winkeltje bij komt te staan, maar deze moet nog in elkaar worden gezet. We starten nog zonder thema, maar willen als kleuterbouw deze hoek per thema aanpassen. De insteek is dan dat niet alleen mijn leerlingen, maar ook die van de andere kleutergroepen er gaan spelen.
Aan de overkant van de huishoek heb ik het bouwkleed geplaatst. Hier wil ik gebruik gaan maken met gerichte bouwopdrachten maar is er ook voldoende vrijheid voor eigen spel. Ook staat er een groepstafel. Deze heb ik hier geplaatst zodat ik een extra plek heb als ik kinderen bijvoorbeeld individueel moet toetsen maar ook als er te weinig werkplekken in de klas zijn. 

  
 

In de klas heb ik een leeshoek, rekenhoek en taalhoek gemaakt. In de reken- en taalhoek heb ik materialen geplaatst die ik wekelijks ga wisselen. Door het duidelijk uit te stallen is het ook aantrekkelijker voor kinderen om mee te spelen en werken. 

Naast deze hoeken heb ik nog drie kasten in de klas staan. Zowel groep 2 als groep 3 heeft een eigen materialenkast met ontwikkelingsmateriaal op zowel taal-, reken- als motorisch gebied. In de derde kast heb ik mijn eigen materialen en constructiematerialen opgeborgen. In de klas zelf zijn vier bakken met constructiemateriaal aanwezig die ik wekelijks wissel met het materiaal in de kast zodat er voldoende afwisseling is. Daarnaast heb ik een motoriekbak gemaakt (vergelijkbaar met de bakken die in de taal- en rekenhoek staan) die door kinderen aan de groepstafels gebruikt kunnen worden.

Inrichting/organisatie - Speelkleedje


In mijn groep 2/3 heb ik maar plek voor twee groepstafels voor groep 2. Aan iedere tafel passen zes kinderen. Wanneer er een taak op de planning staat aan deze tafels is er weinig plek voor andere kinderen om aan de tafel te spelen. Hier zocht ik een makkelijke oplossing voor. 
Omdat ik wel een voorstander ben van spelen op de grond maar niet van rondslingerende spullen (want ja, ik ben nou eenmaal een opruimfreak en zie dan allemaal struikelende kinderen voor me) vond ik het idee van een speelkleed wel een goed plan. Bij de Ikea op de site kwam ik het kleed 'Signe' tegen. Deze kleedjes zijn er in verschillende kleuren, zijn niet duur en precies groot genoeg voor één of twee kinderen om op te spelen. De eerste schooldag hebben kinderen dit gelijk getest en het is een groot succes!
Ik bewaar de kleedjes in een bak waar kinderen deze zelf uit kunnen halen en terug kunnen brengen.  

 

zondag 20 augustus 2017

Inrichting/organisatie - Mijn klaslokaal 2017/2018


Vanaf morgen mag ik mijzelf de juf van groep 2/3 noemen. Ik heb er heel veel zin in!

Vorig jaar koos ik ervoor mijn klasseninrichting te laten zien in de vorm van een filmpje. Omdat ik hier veel leuke reacties op kreeg heb ik ook dit jaar een filmpje gemaakt, maar ditmaal voorzien van commentaar.

Mocht je naar aanleiding van het filmpje vragen hebben, stel deze dan gerust! Ik heb ervoor gekozen niet op details in te gaan waar ik eerder een post over heb geschreven dus bekijk vooral mijn voorgaande berichten om meer informatie te krijgen over mijn keuzes.

Het filmpje van mijn groep 2/3 is hier te bekijken. Veel kijkplezier!