dinsdag 14 augustus 2018

Spelling - Dagelijks dictee (auditief-visueel)


Ditmaal geen blog van mezelf maar van Anita, ook leerkracht in het basisonderwijs. Een hele bruikbare blog over het gebruik van het auditief-visuele dictee in groep 3!

Zoals jullie weten maakt Margot dit jaar de switch van de onderbouw naar groep 6. Zelf deed ik het vorig jaar andersom. Na jaren in de bovenbouw gewerkt te hebben wilde ik heel graag een nieuwe uitdaging en stond ik voor het eerst in groep 3. Zelfs met stages had ik deze groep nooit gehad!

Omdat het mijn eerste jaar groep 3 was vond ik het belangrijk om de lijn van de methode (VLL 2e Maan) te volgen, maar als ervaren leerkracht had ik er ook al snel een eigen mening bij. Ik vond dat in VLL het spellingselement niet altijd duidelijk genoeg naar voren kwam. Ik miste een gestructureerd moment om spellingsregels te bespreken zoals ik dat voorheen in de bovenbouw had.  

De dictees die Margot plaatste voorzagen al in een groot deel van mijn behoefte. Met deze dictees leerde ik de leerlingen in een schriftje schrijven en besprak ik bij het nakijken spellingsmoeilijkheden. Ik merkte dat dit voor de leerlingen die toch al goed scoorden met lees- en taalactiviteiten goed werkte. Zij maakten mooie stappen vooruit. Ik merkte echter ook dat de zwakke leerlingen zeker in het tweede halfjaar niet genoeg hadden aan het auditieve aspect bij deze vorm van dictee. Bij het bespreken liet ik wel het goede woordbeeld zien, maar dan hadden deze leerlingen eerst zelf al het verkeerde woordbeeld geschreven. Vaak lukte het hen niet om de fouten op te sporen. In hun beleving was dit het juiste woordbeeld, wat daarna kwam kon niet de plaats innemen van het foutieve beeld. Sterker nog, vaak werd er niet eens verschil gezien... 

Ik zocht dus naar een manier waarbij je juist het goede woordbeeld aanbrengt bij de leerlingen. Di deed me denken aan de werkwijze zoals we die in de bovenbouw gebruiken bij ons op school, het auditief-visuele dictee. Hier schreef ik een tijd geleden een artikel over op mijn eigen blog. 

Mijn voormalig duo-collega Linda, die op een andere school ook in groep 3 terecht gekomen is, had dezelfde ervaringen. Samen bedachten we dan ook dat we graag de dictees die Margot al gemaakt had wilden omzetten naar de werkwijze zoals we die voorheen bij de bovenbouw al gebruikten. 

Kort samengevat:
  • Je noemt het woord.
  • Je bespreekt met elkaar de spellingsmoeilijkheden in het woord (auditief).
  • Je laat het woord zien op het digibord en bespreekt het nogmaals (auditief wordt verbonden met visueel).
  • Het scherm gaat weer op zwart en je herhaalt dit voor het volgende woord.
  • Na het bespreken van alle woorden neem je het dictee auditief af. 
  • Daarna gaat het bord weer aan en kijk je met de leerlingen na. Hierbij worden weer de spellingsmoelijkheden benoemd. 
  • Op deze manier blijf je dus het auditieve met het visuele verbinden en slijpen de woordbeelden in. 

Na een oproepje op de Facebooksite 'Groep 3 tips' waren er meerdere mensen bereid ons te helpen. 
Het resultaat is hier te downloaden, per dag een dictee in de vorm van een PowerPoint. We hopen dat we er ook anderen mee kunnen helpen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten